Even voorstellen...

De lokale politiek die staat voor het behoud van de eigen identiteit van Montfoort en Linschoten voor de toekomst. Lokaal Montfoort is de lokale partij met stevige wortels in de beide kernen Montfoort en Linschoten.

Wie zijn wij

Wij zijn een lokale partij die wil doen wat goed is voor de inwoners en staan voor een sterke zelfstandige gemeente. We houden van korte lijnen en duidelijke taal. Een luisterend oor, daadkrachtig besturen op basis van goed doordacht beleid.

Wat willen wij

We willen leefbare dorpskernen, een bloeiende economie, een vitaal sociaal leven met ruimte voor initiatief. En een veilige omgeving en voldoende aandacht voor alle doelgroepen in de samenleving. Lokaal Montfoort heeft de eigen verantwoordelijkheid van mensen hoog in het vaandel, maar staat ook klaar voor degenen die het zelf (even) niet kunnen. 

De gemeente Montfoort ligt centraal in het Groene Hart van de provincie Utrecht en heeft behoefte aan een eigen identiteit. De ligging aan de Hollandse IJssel biedt daarvoor goede perspectieven. Goede ontsluitingen en bereikbaarheid, betere verbindingen met de ons omliggende gemeenten zijn een sterk aandachtspunt alsmede het blijven inzetten op innovatie en duurzaamheid, bouwen/vernieuwen voor de toekomst.

Kort maar krachtig

Lokaal Montfoort wil een kleine compacte, daadkrachtige organisatie met korte lijnen en zonder verspilling. Omdat de samenwerking met IJsselstein niet de invulling heeft gekregen zoals aanvankelijk de bedoeling was en ook niet aansluit bij de toekomstvisie van de gemeente zal deze worden afgebouwd.

Het geld moet worden besteed daar waar het nodig is en de ruimte die er in het verleden was voor vrijwilligers om evenementen te organiseren die de gemeente Montfoort op de kaart zetten moet worden hersteld. Daarbij moet de gemeente niet zoals nu een belemmerende maar een ondersteunende rol vervullen.

Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vragen? Neem contact op!

Lid worden?

Voelt u zich betrokken tot het welzijn van Montfoort en omstreken? Laat je dan horen!